Björn Roslund

 

Björn Roslund är universitetslektor i musikteori vid Musikhögskolan i Malmö, och undervisar i gehör, gehörsmetodik och satslära. Han har många års erfarenhet av undervisning i musikteori på alla nivåer.


Björn Roslund är även internationellt aktiv genom samarbeten och utbyten i länder som Danmark, Norge, Finland, Lettland, USA, Tyskland, och har dessutom vid en mängd tillfällen varit gästföreläsare i bl a Kina (Xinjiang, Beijing, Heilongjiang) och Italien (Verona, Como, Perugia, Cesena).


Björn Roslund är initiativtagare till och ordförande i Föreningen MusikteoriForum Syd, dessutom en av upphovsmännen till det unika datorbaserade gehörsträningsprogrammet MusicalEar.


Björn Roslund har även lång erfarenhet som pianis och pianopedagog, kompositör, arrangör, organist, sångare och körledare.

        


Björn Roslund, is a lecturer in music theory at the Malmö Academy of Music, Lund University, Sweden, with 30 years experience of teaching ear training, ear training methodology and music theory.


He has held several ear training workshops abroad, i.e. in USA, Denmark, Finland, Portugal, Latvia, and frequently in China (Xinjiang, Beijing, Heilongjiang) and Italy (Verona, Como, Perugia, Cesena)..


Björn Roslund is also chairman of the Music Thoery Society in the south region of Sweden, and one of the authors of the unique ear training software MusicalEar


Björn Roslund has many years experience as pianist, piano pedagogue, composer, organist, singer and choir conductor.

 

Universitetslektor i musikteori och gehör, pianist, pianopedagog, kompositör, arrangör.

University lecturer in music theory and ear training, pianist, piano pedagogue, composer.